Udostępnienie aktu stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego.

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu przechowuje akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, z terenu miasta Poznania, z lat 1918-2018

W odniesieniu do aktów; urodzenia sporządzonych w księgach s. c. od 1918 do końca sierpnia 2015 oraz małżeństwa i zgonu sporządzonych w księgach s. c. od początku 1938 roku do końca sierpnia 2015, jeżeli jesteś uprawniony do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego możesz:

 • Bezpłatnie wykonać fotokopię aktu stanu cywilnego

          - pamiętaj, że fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy  dokumentu urzędowego,

          - wniosek - załącznik nr 1

 • Przeglądać skorowidze alfabetyczne aktów zgonu

         - wniosek - załącznik nr 2

Osobom uprawnionym, wskazanych w art. 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego tj:

 • wstępnemu;
 • zstępnemu;
 • rodzeństwu;
 • przedstawicielowi ustawowemu;
 • opiekunowi;
 • osobie, która wykaże w tym interes prawny;
 • sądowi;
 • prokuratorowi;
 • organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny;
 • organom administracji publicznej

Jeżeli jesteś uprawniony do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego możesz także działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi złożyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa

 • Pełnomocnictwo powinno zawierać Twoje dane i pełnomocnika oraz określać do dokonania jakiej czynności został on umocowany, tj. wykonania fotokopii aktu stanu cywilnego lub przeglądania skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu
 • Za złożenie pełnomocnictwa konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 17zł. Jeżeli udzielasz pełnomocnictwa osobie spokrewnionej z Tobą w linii prostej tj. wstępnym  (rodzicom, dziadkom) lub zstępnym (dzieciom, wnukom), rodzeństwu, bądź małżonkowi nie jest wtedy pobierana opłata skarbowa za jego złożenie.

Miejsce złożenia dokumentów

 • osobiście w urzędzie stanu cywilnego przy ul. Libelta 16/20, parter, w tym celu:

- Pobierz z biletomatu kolejkowego literkę "K", poczekaj aż wyświetli się twój numer, a następnie podejdź na wskazane stanowisko pracy

 • Pamiętaj, aby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport

Opłaty

Samodzielne wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego oraz przeglądanie skorowidzów aktów zgonu jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

 • Fotokopie aktu stanu cywilnego wykonujesz własnym sprzętem
 • Udostępnianie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu i aktów stanu cywilnego w celu wykonania fotokopii

Odbywa się w środy w godzinach od 8.00-12.00, w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, po wcześniejszym umówieniu wizyty

Podstawa prawna

Inne informacje

 • Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30
 • Obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7:45-15:15, w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45

Automat biletowy przestaje wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy ww. godziny

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:46 - dodanie informacji (Aktualizacja)