uzgodnienie dla zabezpieczenia urządzeń wodno-melioracyjnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz mapa z obszarem objętym projektem.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - Oddział Działalności Rolniczej, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, tel. 61 878 5052

Opłaty

Czynność zwolniona od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Uzgodnienie lub wydanie opinii następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 18 pkt. 1, art. 20 pkt. 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania uzgodnienia następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:55 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)