Uzgodnienie warunków wykonania prac kamieniarskich przy nagrobku

Wydział/Jednostka prowadząca

Usługi Komunalne

Wymagane dokumenty

Złożenie wniosku dot. zgłoszenia bądź wyrażenia zgody na wykonanie prac kamieniarskich.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6, czynne pon. - pt. w godz. 7 - 21, sob. w godz. 8 - 12 oraz biura na terenie cmentarzy, czynne pon. - pt. w godz. 7 - 15.

Opłaty

opłata za nadzór nad pracami kamieniarskimi dotyczącymi nagrobka wynosi 80,00 zł i obejmuje w szczególności:

  • ustawienie nagrobka
  • usunięcie nagrobka
  • rozebranie nagrobka;
  • wymianę nagrobka
  • naprawę, prostowanie lub podniesienie nagrobka;

opłata za czynności związane z przyjęciem pozostałości po wykonanych pracach kamieniarskich polegających na demontażu:

  • nagrobka pojedynczego - 81,00 zł,
  • nagrobka rodzinnego - 123,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Złożenie wniosku dot. zgłoszenia bądź wyrażenia zgody na wykonanie prac kamieniarskich.

Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 393/2017/P z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 15:12 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)