wniosek o wydanie zgody właściciela na usunięcie drzew lub krzewów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Mapa sytuacyjna

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Oddział ds. Organizacyjnych i Ekonomicznych , piętro XI pok. 1114

tel. 61 878-45-24.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna

art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie w trybie kpa

Inne informacje

Druk wniosku dotyczy tylko i wyłącznie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. Wniosku nie stosuje się w odniesieniu do drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących:

1. własność prywatną oraz w wieczystym użytkowaniu

2. w zarządzie ZDM, ZKZL, Zieleni Miejskiej

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Nowicki
ostatnia zmiana w dniu 2014-11-03 13:21 - aktualizacja danych (Aktualizacja)