Wpis do ewidencji instruktorów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeśli ukończyłeś szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub jesteś już instruktorem i zmieniłeś miejsce zamieszkania na Poznań, musisz wpisać się do ewidencji instruktorów.

Aby dokonać wpisu po raz pierwszy, wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku o wpis załącz następujące dokumenty:

 • aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm;
 • dowód osobisty;
 • prawo jazdy;
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • zaświadczanie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców;
 • zaświadczanie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów/wykładowców;
 • dowód opłaty za wpis do ewidencji intruktorów;
 • dowód opłaty za egzamin państwowy.
      

Jeżeli jesteś już instruktorem i zmieniłeś adres zamieszkania na Poznań, orzeczenia i zaświadczenia zostaną przekazane nam z wydziału, w którym byłeś wpisany do ewidencji instruktorów.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być aktualne.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, I piętro, pokój 111, tel. 61 646 33 44. 

Opłaty

Za wpis do ewidencji instruktorów musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania: 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.);
 • gotówką.
        

Wysokość opłat:

 • 50zł - wpis do ewidencji instruktorów.

Informacje o opłacie  za egzamin państwowy znajdziesz na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: http://www.poznan.uw.gov.pl/egzaminowanie-kandydatow-na-instruktorow-i-instruktorow-nauki-jazdy.   

Termin i sposób załatwienia

Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji instruktorów następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 2 dni.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi;  

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-25 12:36 - Aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)