Wtórnik dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeśli utraciłeś/zniszczyłeś dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu musisz wyrobić wtórnik w urzędzie

Aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Uwaga! Wtórnik dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu może otrzymać osoba na którą pojazd jest zarejestrowany.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • zniszczony dowód rejestracyjny lub zniszczoną kartę pojazdu - jeżeli ubiegasz się o wtórnik z powodu zniszczenia;
 • kartę pojazdu - jeżeli ubiegasz się o wtórnik dowodu rejestracyjnego;
 • zaświadczenie z ważnym badaniem technicznym - w przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
 • dowód opłaty za wtórnik dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu;
 • aktualne ubezpieczenie OC.

W przypadku wtórnika karty pojazdu wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

W przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu.

Gdy załatwiasz sprawę za kogoś, przynieś pełnomocnictwa od wszystkich właścicieli. Skorzystaj z naszego wzoru pełnomocnictwa.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter.

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Za wymianę dowodu rejestracyjnego musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • wtórnik dokumentu - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r.,nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

 • 73,50zł - wtórnik  dowodu rejestracyjnego;
 • 75,50zł - wtórnik karty pojazdu;
 • pełnomocnictwo 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku o wtórnik dowodu rejestracyjnego otrzymasz pozwolenie czasowe;

W tym czasie będzie przygotowywany dla Ciebie nowy dowód rejestracyjny lub karta pojazdu.  O tym, że dokument jest do odbioru powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę www.info-car.pl.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.  

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Tomczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-07-19 12:53 - aktualizacja (Aktualizacja)