wydanie karty wędkarskiej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej,

2. Jedna fotografia o wymiarach 2,30 x 2,80 cm,

3. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb,

4. Dowód zapłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 54,

- za pośrednictwem poczty,

- udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia).

MIEJSCE ODBIORU:
- osobiście,

- za pośrednictwem poczty.

Opłaty

1. Za wydanie karty wędkarskiej - opłata w wysokości 10 zł

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań, nr rachunku bankowego: 10 1020 4027 0000 1302 1262 0870.

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

- bezpośrednio w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą płatniczą.

3. Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Karta wędkarska wydawana jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Art. 7 ust. 5 Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2015.652 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.).2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.).

Inne informacje

Karty wędkarskie wydawane są tylko dla mieszkańców m. Poznania.

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-20 13:10 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)