« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej  (zdjęcie takie samo, jak do dowodu osobistego i paszportu),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, B, T),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Miejsce złożenia dokumentów

Po złożeniu ww. dokumentów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22 a, 61-655 Poznań, sala obsługi I piętro,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi parte,

zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców   (rejestr OSK z terenu Poznania) oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

    

Istnieje możliwość:

   

Odbiór zamówionych dokumentów następuje w tej samej lokalizacji, co złożenie wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa o kierujących pojazdami (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz 627 ze zm.),wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczy dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierownia tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

         - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,

         - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,

         - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego conajmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2016-10-12 13:17 - Aktualizacja łączy (Aktualizacja)

Rezerwacja wizyty

Formularze do druku