Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) /Wydanie prawa jazdy po egzaminie

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest to indywidualny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu będziesz mógł rozpocząć szkolenie oraz przystąpić do egzaminu.

Aby otrzymać PKK musisz przyjść do urzędu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania. Wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 w układzie poziomym. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • prawo jazdy wraz z kserokopią (w przypadku, gdy posiadasz już prawo jazdy);
 • dowód osobisty lub paszport, (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają jeszcze dowodu osobistego wystarczy legitymacja szkolna);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy prawo jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E;
 • pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego - jeśli nie ukończyłeś 18 lat. Dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T;
 • zagraniczne prawo jazdy wraz kserokopią (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
 • w przypadku cudzoziemca: karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni;

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale. Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły (tłumaczenie prawa jazdy musi stanowić integralną całość z kopią).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter (od 23 kwietnia 2018 r. w tej lokalizacji obsługujemy tylko osoby umówione. Umówić na wizytę możesz się tutaj (kalendarz)).

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 •  dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Utworzenie profilu PKK jest bezpłatne.

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50zł

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku zostaje wygenerowany indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 •  wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (w przypadku zatrzymanego prawo jazdy lub przywrócenia uprawnień),
 • posiadania uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów i ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń.

Po zdanym egzaminie w WORD, wnieś opłatę za prawo jazdy 100.50zł i dostarcz ją:

 • osobiście do wybranego miejsca obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, informując gdzie chciałbyś odebrać gotowy dokument,
 • drogą elektroniczną na adres souk@um.poznan.pl, informując o miejscu odbioru dokumentu.

Ważne!

Bez dostarczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję prawa jazdy w  PWPW.

Jeśli podałeś na wniosku nr telefonu lub e-mail otrzymasz informację o gotowości do odbioru prawa jazdy.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz 978 ze zm.),wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydanie PKK/ wydania prawa możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 15:07 - Aktualizacja informacji o miejscu złożenia dokumentów (Aktualizacja)