Wydanie tablic czasowych (czerwonych)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Tablice czasowe ważne są 30 dni. Wydaje się je w celu przeprowadzenie przeglądu technicznego pojazdu lub naprawy.

Aby otrzymać czerwone tablice wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 • wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (np. umowa sprzedaży, faktura VAT);
 • zagraniczny dowód rejestracyjny - jeżeli składa się z wielu części przynieś je wszystkie;
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej - wydruk ze strony e-ZEFIR.
  Uwaga! Akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowe np quad;
 • dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdów zakupionego spoza Unii Europejskiej. Wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży wystawionej przez przedsiębiorcę zajmującego się handlem pojazdami;
 • zagraniczne tablice rejestracyjne - jeśli nie masz tablic wystarczy oświadczenie o ich braku;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
 • dowód opłaty;
 • opłata recyklingowa lub w przypadku pojazdu zakupionego i sprowadzonego po 1 stycznia 2016r. oświadczenie od osoby która sprowadziła pojazd do Polski (skorzystaj z naszego wzoru oświadczenia). Zamiast oświadczenia możesz przedstawić zagraniczną umowę.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.  Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły.
Nie ma możliwości rejestracji warunkowej.

W przypadku pojazdu zarejestrowanego w Polsce:

 • jeśli pojazd nie jest zarejestrowany na Ciebie: wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (np. umowa sprzedaży, faktura VAT);
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu jeśli była wydana;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG - może być wydruk ze strony internetowej;
  • aktualne ubezpieczenie OC;
  • dowód opłaty.

     Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter (od 23 kwietnia 2018 r. w tej lokalizacji obsługujemy tylko osoby umówione. Umówić na wizytę możesz się tutaj (kalendarz)).

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Za wydanie tablic czasowych musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • tablice czasowe  - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

 • samochody, autobusy, ciągniki samochodowe - 62zł;
 • przyczepy i naczepy - 40,75zł;
 • motocykle, motorowery i ciągniki rolnicze - 37,75 zł;
 • opłata recyklingowa - 500zł.
  Opłacie recyklingowej podlegają samochody poniżej 3500 kg (pozycja "F.2" w dowodzie rejestracyjnym), zakupione i sprowadzone przed 1 stycznia 2016r.
  Płaci ją osoba, która sprowadziła pojazd do Polski. Przelewem na konto NFOŚiGW - nr konta 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 w tytule przelewu wpisz dane osoby, która sprowadziła pojazd do Polski oraz nr nadwozia/VIN;
 • pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.
     

Termin i sposób załatwienia

W dniu rejestracji otrzymasz:

 • czerwone tablice rejestracyjne;
 • pozwolenie czasowe.

Uwaga! Po upływie 30 dni tablice czasowe i pozwolenie czasowe muszą być zwrócone do urzędu, który je wydał.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 11:09 - Aktualizacja informacji o miejscu złożenia dokumentów (Aktualizacja)