Wydanie zatrzymanego prawa jazdy

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeśli masz zatrzymane prawo jazdy na dłużej niż 1 rok lub po przekroczeniu limitu punktów karnych i okres kary już minął, złóż wniosek o zwrot zatrzymanego uprawnienia.

Aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 w układzie poziomym. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

W przypadku wydanego wcześniej skierowania na badania lub kursu, do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców z Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego;
 • orzeczenie psychologiczne.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Otrzymasz Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), aby przystąpić do egzaminu sprawdzającego Twoje kwalifikacje.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Za wydanie zatrzymanego prawa jazdy musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • wydanie zatrzymanego prawa jazdy - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz imię i nazwisko;
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

Wysokość opłat:

 • Wydanie zatrzymanego prawa jazdy - 0,50zł;
 • Jeśli była wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia - 0,50zł.

Termin i sposób załatwienia

Jeśli Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane na okres krótszy niż 1 rok - dokument odbierzesz tego samego dnia, pod warunkiem, że nie nastąpiły żadne zmiany w dokumencie prawa jazdy.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (t.j: Dz.U. z 2017 r., poz 978 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-25 12:27 - Aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)