Wydawanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu (elektryczne / wodorowe)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeżeli Twój pojazd jest napędzany wodorem lub energią elektryczną (ale nie jest pojazdem hybrydowym), możesz wnioskować o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa. To oznaczenie uzyskasz bezpłatnie po wypełnieniu wniosku. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu. Gdy załatwiasz za kogoś sprawę, przedstaw pełnomocnictwo od jednego z właścicieli. Skorzystaj z naszego wzoru.

Jeżeli jesteś właścicielem, ale nie przerejestrowałeś jeszcze pojazdu, przynieś ze sobą dokumenty potwierdzające ten fakt (np. umowy, faktury).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, parter, punkt informacji

Opłaty

Nalepka wydawana jest bezpłatnie

Opłacie podlega złożenie pełnomocnictwa:

17zł - pełnomocnictwo od każdej osoby, za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura, jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Naklejka wydawana jest od razu po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi,
  • ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. - o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-15 13:08 - Aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)