Prolongata terminu ważności miejsca pochówku

Wydział/Jednostka prowadząca

Usługi Komunalne

Wymagane dokumenty

dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro administracji cmentarzy przy ul. 23 Lutego 4/6, w okresie wakacyjnym pracujemy: pon. w godz. 7-17, wt.-pt. w godz. 7-16, sob. w godz. 8-12, biura na terenie cmentarzy, czynne pon. - pt. w godz. 7 - 15 przyjmują wyłącznie prolongaty.

Opłaty

1)     groby ziemne - na okres 20 lat:

 • dziecięce - 350 zł,
 • jednomiejscowe - 640,00 zł,
 • dwumiejscowe w poziomie - 930,00 zł
 • dwumiejscowe w pionie - 900,00 zł,
 • trzymiejscowe w poziomie - 1 378,00 zł,
 • trzymiejscowe w pionie - 1 100,00 zł,
 • czteromiejscowe - 1 666,00 zł,
 • urnowe jednomiejscowe - 250,00 zł,
 • urnowe dwumiejscowe - 350,00 zł,
 • urnowe trzymiejscowe - 450,00 zł,
 • urnowe czteromiejscowe - 550,00 zł;

2)     nisze urnowe w kolumbarium - na okres 25 lat:

 • jednomiejscowe - 418,00 zł,
 • dwumiejscowe - 518,00 zł,
 • czteromiejscowe - 718,00 zł;

3)     grobowce - na okres 100 lat, liczony od momentu wybudowania grobowca:

 • dwumiejscowe - 2 500,00 zł,
 • trzymiejscowe - 5 900,00 zł,
 • czteromiejscowe - 4 200,00 zł,
 • urnowe na sześć urn - 2 600,00 zł;

4)     groby zbiorowe - na okres 100 lat - 1 500,00 zł.

Za przedłużenie okresu udostępnienia miejsca pochówku na dalsze 20 lub 25 lat (prolongata) pobiera się odpowiednio opłaty jak wyżej.

Do ww. opłat dolicza się opłatę za korzystanie z ujęć wody w wysokości 43,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana bezzwłocznie.

Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 493/2018/P z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Szudrowicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-03 12:01 - zmiana godzin (Aktualizacja)