Przekazanie dokumentacji geologicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Pismo przekazujące dokumentację, 3 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax. 61 878-40-55

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc, przekazanie dokumentacji do Archiwum Geologicznego UMP, UMWW, PIG PIB - NAG w Warszawie

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.) - art. 93 ust5. 8,
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm. w Dz.U z 2015 poz. 964).

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Dotyczy przekazania dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku: wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych, wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, likwidacji otworu wiertniczego

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii pok. 101, tel. 61 878-40-71

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-01 10:06 - korekta podstawy prawnej (Aktualizacja)