Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca  2015 r. o  systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223)

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska ul. Gronowa 22A, II piętro, pok.202

Opłaty

Za zezwolenie - 82,- PLN

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja - zezwolenie na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 czerwca  2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223)
  • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2273 z póź. zm.)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Ministra Środowiska za pośrednictwem tutejszego wydziału w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Sprawa dotyczy podmiotów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248).

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2016-01-12 10:49 - aktualizacja (Aktualizacja)