zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust.1, 3, 4 (zbieranie odpadów), art. 42 ust. 2 - 6 (przetwarzanie odpadów) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21)
  • tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana
  • plan z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax 61 878-40-55

Opłaty

  • 616,- PLN (na prowadzenie działalności gospodarczej)
  • 82,- PLN (pozostałe)

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej

Termin i sposób załatwienia

  • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
  • Sposób załatwienia sprawy - decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Podstawa prawna

  • art. 41, art. 43 ust. 1 (zbieranie odpadów), art. 41, art.43 ust. 2 (przetwarzanie odpadów) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Wydziału w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. odpadów, pok. 105, tel. 61 878-40-88, 61 878-40-89

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-05 13:47 - aktualizacja przepisów (Aktualizacja)