Stypendia dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, plac Kolegiacki 17, tel. 61 878 56 95

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2019 rok - do 30 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr LXV/491/II/97 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 1997 roku w sprawie ustanowienia stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.
  2. Uchwała Nr X/83/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Inne informacje

  1. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym sięnauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym.
  3. Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:45 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)