Stypendium Sportowe Miasta Poznania dla seniora

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Stypendium Sportowego Miasta Poznania dla seniora - aktualny druk zamieszczany jest każdego roku pod koniec listopada

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Sportu Urząd Miasta Poznania,
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pokój 164 (I piętro),
dodatkowe informacje:
Marzena Warchoł
tel. 61 878-58-71

Termin i sposób załatwienia

Co roku, pod koniec listopada, ukazuje się komunikat doprecyzowujący szczegóły składania wniosków.

Podstawa prawna

1. UCHWAŁA NR XVIII/229/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 października 2015r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:10 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)