Stypendium Sportowe Miasta Poznania w kategoriach młodzieżowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Stypendium Sportowego Miasta Poznania dla juniora lub młodzieżowca - aktualny druk zamieszczany jest każdego roku w miesiącu kwietniu

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze w holu głównym

Urząd Miasta Poznania,

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

sprawę prowadzi: Marzena Warchoł

tel. 61 878-58-71, fax 61 878-49-80.

Termin i sposób załatwienia

Co roku, pod koniec kwietnia, ukazuje się komunikat doprecyzowujący szczegóły składania wniosków.

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR XVIII/230/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych sportowców.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:30 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)