Zastrzeżenie miejsca postojowego - koperty dla dostaw

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • Wniosek;
  • Aktualny dokument rejestrowy firmy, a w przypadku gdy w dokumencie nie wskazano jej lokalizacji poświadczona przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  deklaracja NIP - 2 lub NIP-8 (dla koperty we wskazanej lokalizacji);
  • Aktualny dokument rejestrowy firmy (dla koperty w dowolnej lokalizacji).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70,
e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Zastrzeżenie miejsca postojowego w SPP oraz wydanie identyfikatora kopert/y:

  1. W lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności, w trybie zastrzeżenia postoju 15 minutowego przez okres 7 dni w tygodniu - płatny 120,00 zł na 6 m-cy za 1 miejsce postojowe.
  2. W dowolnej lokalizacji, w trybie zastrzeżenia postoju 15 minutowego przez okres 7 dni w tygodniu, płatny 300,00 zł na 6 m-cy.

(Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r., ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Art. 13b ust. 3 i 4, oraz art.13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 j.t. ze zm.);
  • Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

  1. Wydany identyfikator obowiazuje wyłącznie na kopertę z numerem wskazanym we wniosku oraz identyfikatorze;
  2. Identyfikator na kopertę dla dostaw w dowolnej lokalizacji, obowiązuje wyłącznie na oznakowanych kopertach dla dostaw. Oznacza to, że kierowca nie może zaparkować na innym zastrzeżonym miejscu postojowym jak np. koperty komercyjne czy koperty inwalidzkie.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Kaniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-13 14:58 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)