Zwrot opłat za parkowanie w soboty

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek (zobacz załącznik do sprawy)

- oryginalne bilety parkingowe
- lub inne dokumenty potwierdzające wniesienie opłaty.

Zwrot opłat obejmuje okres od 21.04.2012 do 28.01.2017.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00
Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70,
e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku Wydział Finansowo-Księgowy ZDM dokona zwrotu opłaty w gotówce w kasie w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17 czynnej w dni robocze w godzinach 10.00-14.00 lub przelewem na nr rachunku bankowego wskazanego przez wnioskodawcę. Zwrot opłaty powinien nastąpić niezwłocznie od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 7 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zasad dokonywania przez ZDM zwrotu opłat za parkowanie w soboty (Zobacz załącznik do sprawy)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:49 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)