« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Wymiana prawa jazdy

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:

  • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem
  • kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za wydanie nowego prawa jazdy.

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał dotychczasowego prawa jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Oddział Praw Jazdy, ul. Gronowa 22a, I piętro, pok. 113, tel. 61 646 33 44.

Istnieje możliwość:

Opłaty

Wydanie prawa jazdy odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.

Za wymianę prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydziału Finansowego - ING Bank Śląski S.A. nr konta 25 1050 1520 1000 0023 4950 2852

UWAGA: klikając na odpowiednią sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty oraz wniosku, które należy uzupełnić o wskazane dane, a następnie wydrukować.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie nowego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. 113, I piętro, tel. 61 878-40-06.

UWAGA:

Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić tutaj, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Podstawa prawna

  • Ustawa o kierujących pojazdami (t.j: Dz.U. z 2014 r., poz 600 ze zm.), wraz zprzepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Terminy wymian:

Dokumenty wydane w latach:

  • 1955-1968r wymiana do 30.06.2001r
  • 1969-1983r. wymiana do 31.12.2002r.
  • 1984-30.04.1993r. wymiana do 30.04.2005r.
  • 01.05.1993-30.06.1999r. wymiana do 30.06.2006r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Szwed
ostatnia zmiana w dniu 2014-10-27 12:27 - Aktualizacja (Aktualizacja)

Rezerwacja wizyty

Formularze do druku