Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży, złomowania, wywozu za granicę, trwałej i zupełnej utraty

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Aby wyrejestrować pojazd wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu jeśli była wydana;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;

oraz w przypadku:

kradzieży

 • pismo z policji o zgłoszeniu kradzieży/ umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży;
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o kradzieży pojazdu. Skorzystaj z naszego wzoru

złomowania

wywozu za granicę

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą.

zniszczenia  pojazdu za granicą

 • dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu za granicą (Pamiętaj, że dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły).

trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu

 • dokument potwierdzający ten fakt wraz z opłatą na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44
        

Opłaty

Za wyrejestrowanie pojazdu musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • wyrejestrowanie pojazdu i pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r.,nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

 • wyrejestrowanie pojazdu - 10zł;
 • pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu otrzymasz, w tym samym dniu, na stanowisku obsługi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1137 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Tomczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-07-19 12:56 - aktualizacja (Aktualizacja)