zaświadczenie o prowadzeniu produkcji rolno-ogrodniczej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz:

  • oświadczenie rolnika sporządzone w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - Oddział Działalności Rolniczej,
  • decyzja o naliczeniu podatku rolnego,
  • w przypadku prowadzenia upraw specjalnych - deklaracja o opłacaniu podatku od upraw specjalnych,
  • dowód osobisty - do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działaności Gospodarczej i Rolnictwa - Oddział Działalności Rolniczej, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, tel. 61 8785049.

Opłaty

Od wydanego zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: Miasto Poznań, Wydział Finansowy Poznań ul. Libelta 16/20,

PKO Bank Polski S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

UWAGA!!!

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. Najbliższa jednostka bankowa, gdzie można zapłacić gotówką opłaty skarbowe, jest w Galerii Dębiec.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub wydania zaświadczenia o treści wnioskowanej następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-20 13:06 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)