Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy
 • Nie jest możliwe działanie przez pełnomocnika
 • Wniosek możesz złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia

UWAGA!

Informujemy, że zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywane. Wydruk takiego zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek możesz złożyć w następującej formie:

       1) osobiście w urzędzie stanu cywilnego przy ul. Libelta 16/20, parter, w tym celu:

 • Pobierz z biletomatu kolejkowego literkę "K", poczekaj aż wyświetli się twój numer, a następnie podejdź na wskazane stanowisko pracy
 • Pamiętaj, aby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport

        2) drogą korespondencyjną

Formularz wniosku - Załącznik nr 1

3) za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji PublicznejePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wnioskowanie-o-wydanie-zaswiadczenia-o-stanie-cywilnym

adres: skrytka ePuap /UMPoznan/SC

Opłaty

1.  Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38zł.

2.  Opłatę należy uiszczać na rachunek Miasta Poznania.

 • Jeżeli przebywasz na terenie Polski, opłaty skarbowej należy dokonać na konto nr  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 • W przypadku składania wniosku osobiście, opłaty możesz dokonać przy ul. Libelta 16/20 w punkcie  Inkaso "Znaczek", a także kartą płatniczą w na wybranym stanowisku pracy 
 • Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy należy wpłacić na konto nr PL 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 BPKOPLPW, w walucie polskiej.  Przy wpłacie w obcej walucie pamiętaj, aby uwzględnić również jej kurs, bowiem polski bank skupuje dewizy po kursie tabelarycznym danego dnia

W tytule przelewu wpisz rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa oraz kogo ten dokument dotyczy

 • Jeżeli płatności dokonałeś w formie elektronicznej, wydrukowany przez Ciebie dowód wpłaty powinien być opatrzony klauzulą, że jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla bankowego.
 • Jeżeli natomiast potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej nie zawiera wspomnianej wyżej klauzuli,  wtedy dowód wpłaty powinien być podpisany i opieczętowany przez instytucję, za pośrednictwem, której dokonałeś przelewu. Dowód wpłaty w takiej formie w oryginale wraz z wnioskiem należy przesłać na adres urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Akty stanu cywilnego na podstawie, których otrzymasz zaświadczenie muszą znajdować się w rejestrze elektronicznym (Baza Usług Stanu Cywilnego). Jeśli ich tam nie ma, muszą zostać do niego przeniesione. Wtedy zaświadczenie dostaniesz: 

 • niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akty znajdują się w rejestrze elektronicznym,
 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym są twoje akty stanu cywilnego w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma twoich aktów stanu cywilnego w formie papierowej.

Podstawa prawna

Inne informacje

 • Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30.
 • Obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7:45-15:15, w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45

Automat biletowy przestaje wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy ww. godziny.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-24 08:48 - aktualizacja opisu (Aktualizacja)