zatwierdzenie statutu spółki wodnej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej

2. Projekt statutu spółki wodnej

3. Prawomocna uchwała Walnego Zgromadzenia o uchwaleniu statutu

4. Wykaz członków spółki wodnej zawierający ich oznaczenie, wskazanie siedzib i adresów

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 52

- za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami).
  2. Art. 165 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, - Prawo Wodne (Dz.U.2015.469 j. t. ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:21 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)