Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym musi posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Może je otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada odpowiednią kategorię prawa jazdy.

Aby otrzymać zezwolenie wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód opłaty;

oraz:

dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią (w przypadku Ochotniczej Strazy Pożarnej wystarczy zaświadczenie, że osoba jest zatrudniona w OSP );
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kerokopią.

dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia:

 • kserokopia dotychczasowego zezwolenia;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kerokopią.

Zezwolenie wydaje się na 5 lat.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań ,sala obsługi, parter (od 23 kwietnia 2018 r. w tej lokalizacji obsługujemy tylko osoby umówione. Umówić na wizytę możesz się tutaj (kalendarz)).

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Za wydanie zezwolenia musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz imię i nazwisko;
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym - 50 zł;

Termin i sposób załatwienia

Wniosek należy złożyć osobiście. Na nowy dokument będziesz czekać do 2 dni od dnia złożenia wniosku. Po nowe zezwolenie przyjdź z dowodem osobistym i starym zezwoleniem jeśli było wydane.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (t.j: Dz.U. z 2017 r., poz 978 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 15:12 - Aktualizacja informacji o miejscu złożenia dokumentów (Aktualizacja)