Zmiana imienia (imion) dziecka

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
  2. Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  3. Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez matkę i ojca dziecka

Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia może być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

 W przypadku zmiany imienia (imion) dziecka urodzonego w bieżącym roku w/w dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro, pok. 140 tel. 61 646-33-44.

W przypadku zmiany imienia (imion) dziecka urodzonego w roku poprzednim, oświadczenie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego - stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro, pokoje 133-134, tel. 61 646-33-44.

UWAGA!

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30. Dodatkowo w poniedziałki wyznaczeni pracownicy pełnią dyżur do godziny 17:00.

Obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7:45-15:15, w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45.

Automat biletowy przestaje wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy w/w godziny.

Opłaty

Od czynności urzędowej (oświadczenia) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 11 zł. 

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Opłatę uiszcza się na rachunek Miasta Poznania

nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Opłatę można uiścić u inkasenta na ul. Libelta 16/20 w Kiosku "Znaczek" lub kartą płatniczą na stanowiskach ds. zmian w aktach stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia

 Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się poza Poznaniem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Rodzice dziecka składają przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.

Podstawa prawna

Inne informacje

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:50 - dodanie informacji (Aktualizacja)