Zmiana nazwiska po rozwodzie

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  2. Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  3. Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego, I piętro, pokoje 133-134, tel. 61 646-33-44.

UWAGA!

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30. Dodatkowo w poniedziałki wyznaczeni pracownicy pełnią dyżur do godziny 17:00.

Obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7:45-15:15, w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45.

Automaty biletowe przestają wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy w/w godziny.

Opłaty

 Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Opłatę uiszcza się na rachunek Miasta Poznania

nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę można uiścić u inkasenta na ul. Libelta 16/20 w Kiosku "Znaczek", jak również kartą na stanowiskach ds. zmian w aktach stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia

 Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Poznaniem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Zlecenie przeniesienia aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przesyłane jest elektronicznie. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas jego realizacji.

Podstawa prawna

Inne informacje

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:51 - dodanie informacji (Aktualizacja)