zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

W przypadku zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy złożyć wniosek o zmianę treści licencji wraz z załącznikami potwierdzającymi zmiany:

  • dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki (w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem)
  • świadectwo legalizacji taksometru
  • dowód uiszczenia opłaty

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli

61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

tel. 61 878 4953, 61 878 49 20, 61 878 49 54, 61 878 49 61, 61 878 4775

Wnioski można składać również w formie elektronicznej na adres: transport@um.poznan.pl

Opłaty

Za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji:

  • za licencję ważną do 15 lat - 20 zł
  • za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 25 zł
  • za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 30 zł

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski

10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. Najbliższa jednostka bankowa, gdzie można zapłacić gotówką znajduje się obok Galerii Dębiec.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania

Nie dokonanie aktualizacji danych w Urzędzie spowoduje również brak informacji o aktualnych dokumentach, po zeskanowaniu naklejki z QR-Kodem, umieszczonej na taksówce.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016, poz. 1907 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713)

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=16

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-21 09:22 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)