Zmiany organizacji ruchu - zgłoszenie wprowadzenia zatwierdzonej zmiany organizacji ruchu (stałej lub czasowej)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Transportu i Zieleni

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania
Wydział Transportu i Zieleni
Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel.: 61 878 1520 fax: 61 878 1529

email: mir@um.poznan.pl

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia: organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, właściwego komendanta Policji co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, lub w przypadku robót wynikających z § 5.2. ww. rozporządzenia co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

W przypadku zakończenia prac w terminie szybszym niż przewidywany, należy o tym fakcie poinformować na dzień przed ich zakończeniem - e-mailowo lub telefonicznie, podając ulicę oraz nr ewidencyjny projektu (email: mir@um.poznan.pl, tel. 61 878 15 24).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marek Nowocień
ostatnia zmiana w dniu 2016-11-14 14:21 - aktualizacja opisu sprawy, usunięcie zbędnej uwagi (Aktualizacja)