Zamówienie: ZP.SP11/251-2/2018

Sygnatura zamówienia: ZP.SP11/251-2/2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 24 kwietnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań
kontakt: 61 823-04-31

Przedmiot zamówienia

Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Wicherek" na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 119 w Poznaniu - ETAP III

Termin składania ofert/wniosków

18 maja 2018 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

24 kwietnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-18

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-05-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Bartecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-09 21:35 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)