Zamówienie: ZP.SP28/271-1/2019

Sygnatura zamówienia: ZP.SP28/271-1/2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 7 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Chojnicka 57, 60-480 Poznań
kontakt: 61 842-82-54
email: sp28@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Chojnickiej 57 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

22 maja 2019 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 maja 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-22

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-05-29

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Piętka
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-07 14:11 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)