Zamówienie: ZP.SP36.1.2018

Sygnatura zamówienia: ZP.SP36.1.2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 8 stycznia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
ul. Słowackiego 54/56, 60-521 Poznań
kontakt: 61 847 58 20
email: sp36poznan@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr Henryka Sucharskiego przy ul. Słowackiego 54/56 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

29 stycznia 2018 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 stycznia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-01-29

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-02-12

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Garsztka-Hałasińska
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-18 12:31 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)