Zamówienie: SP46.ZP/252-01/18

Sygnatura zamówienia: SP46.ZP/252-01/18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 4 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
kontakt: 61 876-85-20
email: spnr46@sp46.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbiórka istniejącej dwukondygnacyjnej dobudowy oraz rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Inowrocławskiej 19 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

20 czerwca 2018 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 czerwca 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-06-29

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-06-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Drela
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-04 17:31 - załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)