Zamówienie: SP48.231.1.2019

Sygnatura zamówienia: SP48.231.1.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 2 grudnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka
ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań
kontakt: 61 820-60-71 FAX 61 824 40 40
email: sp48poz@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka przy ul. Sarmackiej 105 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

10 grudnia 2019 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

2 grudnia 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Dolata
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-02 10:45 - załącznik nr 8_oświadczenie (Wprowadzenie informacji)