Zamówienie: SP58.ZP/251-01/19

Sygnatura zamówienia: SP58.ZP/251-01/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 6 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 58 im. Jerzego Kukuczki
ul. Ławica 3, 60-186 Poznań
kontakt: 61 868-18-61
email: sp58@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Ławica 3 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

24 maja 2019 do godz. 08:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 maja 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-24

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-06-19

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-05-28

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Dadok
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-22 16:36 - załącznik nr 1_formularz ofertowy korekta literowa (Aktualizacja)