Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: SP6.ZP/252-02/19 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja placu gier i zabaw, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej i modernizację boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu.

26/06/2019