Zamówienie: SP6.ZP/252-02/19

Sygnatura zamówienia: SP6.ZP/252-02/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 11 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
os. Rusa 56, 61-245 Poznań
kontakt: 61 877-96-12, 61 877-94-51
email: sp6@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja placu gier i zabaw, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej i modernizację boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

26 czerwca 2019 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 czerwca 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-26

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-03

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Wojtkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-11 12:10 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)