Zamówienie: SP6.ZP/252-01/19

Sygnatura zamówienia: SP6.ZP/252-01/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
os. Rusa 56, 61-245 Poznań
kontakt: 61 877-96-12, 61 877-94-51
email: sp6@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja placu gier i zabaw, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej i modernizację boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

30 maja 2019 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 maja 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-30

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-06-03

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Hanna Czajkowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-14 14:10 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)