Zamówienie: SP61.ZP/251-01/19

Sygnatura zamówienia: SP61.ZP/251-01/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 10 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Szczepankowo 72a, 61-306 Poznań
kontakt: 61 8 726 135
email: sp61poznan@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska położonego na ternie Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Szczepankowo 72a w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

27 czerwca 2019 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 czerwca 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-27

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-10

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mariola Pawlicka
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-19 10:55 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)