Zamówienie: SP62.ZP/251-01/19

Sygnatura zamówienia: SP62.ZP/251-01/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 11 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
kontakt: 61 822-11-81
email: sp_62@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z malowaniem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

26 czerwca 2019 do godz. 08:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 czerwca 2019

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-26

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-03

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Sylwia Maliszewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-03 11:46 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Wprowadzenie informacji)