Zamówienie: SP66.ZP/252-01/19

Sygnatura zamówienia: SP66.ZP/252-01/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 21 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie
os. Przyjaźni 127, 61-684 Poznań
kontakt: 618200941
email: sp66@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Remont sal nr 116 i 216 oraz zaplecza sportowego i sali nr 200 w budynku Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie na os. Przyjaźni 127 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

6 czerwca 2019 do godz. 10:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

21 maja 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-06

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-06-17

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aneta Strauss
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-21 13:17 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)