Zamówienie: SP7.ZP/252-02/2019

Sygnatura zamówienia: SP7.ZP/252-02/2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 13 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
ul.Galileusza 14, 60-159 Poznań
kontakt: 61 86-24-931
email: sek@sp7poz.pl

Przedmiot zamówienia

Remont zaplecza sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7  im. Erazma z Rotterdamu przy ulicy Galileusza 14 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

28 czerwca 2019 do godz. 08:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 czerwca 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-28

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-07-04

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Robert Stube
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-13 12:36 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)