Zamówienie: ZP.SP74/271-1/2019

Sygnatura zamówienia: ZP.SP74/271-1/2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 11 lutego 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika
ul. Trybunalska 17/25, 60-325 Poznań
kontakt: 61 867-33-40
email: info@sp74.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie przyszkolnego toru przeszkód - Fit Park Kasztelan na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej przy ulicy Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

27 lutego 2019 do godz. 12:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 lutego 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-27

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-03-14

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jan Olebiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-11 12:06 - siwz (Usunięcie elementu)