Zamówienie: ZP.SP74/271-2/2019

Sygnatura zamówienia: ZP.SP74/271-2/2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 11 lutego 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika
ul. Trybunalska 17/25, 60-325 Poznań
kontakt: 61 867-33-40
email: info@sp74.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót remontowych w zakresie prac ogrodniczych, chodniku rowerowego i opaski, nasadzeń, robót uzupełniających i monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej przy ulicy Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

27 lutego 2019 do godz. 13:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 lutego 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-27

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-04-02

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jan Olebiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-11 12:07 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)