Zamówienie: SP75/ZP/231/1/2018 UWAGA!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

Sygnatura zamówienia: SP75/ZP/231/1/2018 UWAGA!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 7 maja 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań
kontakt: tel./fax: 61 852-86-12
email: sekretariat@gm2.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego "Małej Szkoły" wraz z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu, na podstawie projektu koncepcyjnego UWAGA!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

Termin składania ofert/wniosków

31 października 2018 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 maja 2018

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Mazur
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-16 13:29 - unieważnienie postępowania (Aktualizacja)