Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2018-01-04
Nr ref.: SP.78-111-3/17
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Stanowisko: główny księgowy

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-07

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiazującymi przepisami, organizacja i kierowanie pracami ksiegowości. Sporzadzanie sprawozdań finansowych. Nadzór nad wykonaniem planu finansowego jednostki budżetowej oraz nadzór nad gospodarka pieniężną. Współpraca z dyrektorem  w zarzadzaniu finansami jednostki.

Wymagania obowiązkowe

 •  wykształcenie wyzsze lub średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawowdowe: wykształcenie wyzsze minimum 3 letni staz pracy w finansach lub księgowosci; wykształcenie średnie minimum 5 letni staż
 • obsługa komputera: znajomość modułu finansowego firmy ProgMan,   PABS, pakiet Office
 • pełna zdolnoś ć do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyslne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad księgowości budżetowej  
 • umiejetność sporządzania sprawozdań budżetowych 
 • umiejętnośc pracy w zespole, 
 • komunikatywność, sumienność

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny i życiorys
 • kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • kserokopie  świadectw pracy potwierdzających wymagany okres zatrudnienia na podobnym stanowisku
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyslne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na prztwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135 ze zm.)
 • praca od zaraz

Inne informacje:

Oferty zawiarające wymienione dokumenty prosimy składać w zamnkniętych kopertach pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 78,
ul. Żonkilowa   34 60-175 Poznań
z dopiskiem oferta pracy:główny księgowy

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

lista kandydatów.pdf

Informacja o wyniku naboru

wyniki naboru.pdf format PDF

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adriana Bilska
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-07 10:22 - rozstrzygnięcie naboru (Aktualizacja)