Oferta: Specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy

Data publikacji: 2019-05-08
Nr ref.: SP.78-111-1/19
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Stanowisko: Specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres podstawowych czynności

1. Obliczanie i sporządzanie list płac.

2. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń i potrąceń.

3. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS.

4. Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego.

5. Wykonywanie odpowiednich sprawozdań.

Wymagania obowiązkowe

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie min. średnie o profilu ekonomii i finansów.

3. Doświadczenie w prowadzeniu płac.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

5. Biegła obsługa komputera w zakresie programu płacowego PROGMAN, PŁATNIK, SIO

6. Odpowiedzialność, systematyczność.

7. Znajomość przepisów prawa z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych.

Wymagania dodatkowe

Umiejętność pracy w zespole, umiejętność analizowania przepisów prawa.

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia.

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

3. Inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. CV i list motywacyjny.

6. Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetważanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji.

Inne informacje:

Miejsce i termin składania dokumentów: Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Żonkilowa 34 Poznań. Składanie dokumentów aplikacyjnych do 31.05.2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. płac".

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań w terminie do 2019-05-31.

Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Chojnacka
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-08 13:26 - oferta pracy (Aktualizacja)