Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie sensorycznego plac zabaw dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 78 położonej przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu

29/01/2019